Đã khai giảng lớp tiếng Nhật nhập môn tháng 4

March 28, 2016 4:32 PM

 

Đã khai giảng lớp tiếng Nhật nhập môn tháng 4

Cơ hội bắt đầu học cho người muốn học từ 「あ・い・う・え・お」

Ngoài lớp học nhập môn, trường còn mở các lớp học tiếng Nhật từ sơ cấp đến nâng cao phù hợp với mọi trình độ.

Có lớp học thử ( 1 tiếng ) miễn phí.

Quay lại trang chủ